Mestská vínotéka
Pezinok, Radničné námestie 9Home.htmlshapeimage_4_link_0

Autorské práva Mestská vínotéka Pezinok 2009, webmaster: webmaster@vinoteka-pezinok.sk,

Podmienky vstupu na stránky vinoteka-pezinok.sk

Prehliadaním týchto stránok používateľ súhlasí

a rozumie podmienkam vstupu.


Vylúčenie zodpovednosti

Používateľ pristupujúci na stránky si je vedomý, že stránky používa na vlastné riziko. Mestská vínotéka Pezinok nenesie zodpovednosť a záruku za aktuálnosť a správnosť poskytovaných informácií. Mestská vínotéka Pezinok nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním, prehliadaním a nefunkčnosťou stránok.


Autorské práva

Materiály zo stránky www.vinoteka-pezinok.sk nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa stránky, akýmkoľvek spôsobom použité a rozširované. Fotografie sú vlastníctvom spoločnosti Mestskej vínotéky

v Pezinku.


Podmienky vstupu        Partneri        Odporúčané linky         O nás        Aktuality        Ponuka        Cenník        Zaujímavosti        Kontakt

Obsah stránky, prístupnosť stránky

Informácie použité a zverejnené na stránkach Mestskej vínotéky v Pezinku, sú slobodným vyjadrením názoru. Informácie nie sú návodom ani pracovným postupom smerujúcim k rozhodnutiu alebo uzavretiu obchodu, tieto stránky neposkytujú stavebné, účtovné, daňové, právne

a iné poradenstvo.


Prevádzkovateľ stránky www.vinoteka-pezinok.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah a obmedziť prístup.


Mestská vínotéka Pezinok nezodpovedá za obsah stránok partnerských spoločností.